Ihr Partner für Filtration und Anlagenbau

Firma

Firman ZIND Verfahrenstechnik arbetar sedan mer än 21 år framgångsrikt inom filtreringsområdet.

Vår 32 år långa erfarenhet inom området filtrering är en garanti för breda, solida tekniska fackkunskaper och en stor medvetenhet om kvalitet!

ZIND Verfahrenstechniks kärnområde består i att separera fasta ämnen ur vätskor och gaser inom marknadssegmenten bioteknik, läkemedel, halvledare och vattenrening.

Vårt team erbjuder lösningar för kundspecifika tillämpningar med en bred och innovativ produktpalett, som hela tiden möter marknadens utmaningar med nya utvecklingar.

Våra tekniskt kompetenta medarbetare optimerar inte endast bestående anläggningar, utan följer våra kunder inom ramen av vår‚ full service strategi' från planeringens början till den slutliga installationen och driftstart av anläggningen.

 
• Impressum   • Datenschutz